Madencilik Bölümü

Madencilik Bölümü

  Bugün enerji ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı alan yer altı kaynaklarıdır. Yer altı kaynakları ısı ve diğer yakıt ihtiyacının karşılandığı maddelerdir. Petrol, taş kömürü gibi farklı yakıt kaynakları dışında maden çeşitleri de oldukça önemlidir. Altın, çelik, gümüş gibi oldukça geniş bir alanda madencilik iş alanları hakimdir. Madencilik eğitimi alan kişiler yer altı kaynaklarının keşfi yeryüzüne çıkarılması gibi alanlarda eğitim alırlar.

Bugün en önemli mesleklerden biri madenciliktir. Kıymetli madenlerin yeryüzüne çıkarılması oldukça hassas bir konudur. Maden çıkarma teknikleri bu nedenle hayli önemlidir. Madencilik bölümü kıymetli madeni doğru çıkarmanın yollarını öğreten lisans bölümüdür.

YÖK onayı üniversitelerin verdiği diplomaların ülkemizde geçerliliği olması anlamına gelmektedir. Ukrayna Devlet Üniversitesi Kiev Teknik Enstitüsü ise bu nokta da öğrenciler için önemli bir avantaj sağlayarak yurtdışında sınavsız üniversite eğitimini YÖK onaylı vermektedir.