Isı ve Enerji Mühendisliği Bölümü

Isı ve Enerji Mühendisliği Bölümü

Üniversite külüplerine katılarak sen de hem eğlenmek hem de meslek sahibi olmak için Kiev Teknik üniversitesi ısı ve enerji mühendisliği bölümünde okumayı tercih edebilirsiniz.

Isı ve Enerji Mühendisliği Bölümü

Gerek sanayileşmen ilerlemesi gerek insan yaşamının artık lüks ihtiyaçlara duyduğu ihtiyacın artması ile tüm dünya genelinde enerjiyi doğru kullanmak üzerine gelişmeler yaşanmaktadır. Gerek yer üstü gerek yer altı enerji kaynaklarının doğru kullanımı için günümüzün en geçerli olan meslek dalarlından biri ısı ve enerji mühendisliğidir. Isı ve enerji mühendisliği bölümü mezunları ısı yakıt veya yaşam ihtiyacı için gerekli olan enerjiyi doğru kaynaklar ile en az tüketerek biçimlendirmeyi hedeflemiş olan bir mühendislik dalıdır.

Isı ve enerji mühendisliği mezunları nerede iş yapar? Bütün sanayi sektörleri içinde kendilerine iş imkanı bulurlar. Ayrıca bu mühendislik dalı mezunları için ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Zira enerji kullanımında yaşadığımız dengesizlik yüzünden ısı ve enerji kaynakları bittikçe ısı ve enerji mühendisliği iş imkanları genişlemektedir.

Isı ve enerji mühendisliği, mühendislik disiplininde enerjinin dönüşümü, transferi ve kullanımı ile ilgilenen çok önemli bir alandır. Bu alan, enerjinin üretimi, dağıtımı ve kullanımıyla ilgili ilke ve tekniklere odaklanır. Isı ve enerji mühendisliğinin birincil amacı, atıkları en aza indirmek ve çıktıyı en üst düzeye çıkarmak için enerji kullanımının verimliliğini artırmaktır.

Isı ve enerji mühendisliği, enerji üretimi, kimyasal işleme, imalat, nakliye ve bina inşaatı gibi çeşitli endüstrilerde hayati bir rol oynar. Enerji sistemlerini tasarlamak ve optimize etmek için termodinamik, ısı transferi ve akışkanlar mekaniğinin uygulanmasını içerir. Bu yazıda ısı ve enerji mühendisliğinin temellerini, uygulamalarını ve modern toplum üzerindeki etkisini tartışacağız.

Isı ve Enerji Mühendisliğinin Temelleri:

Enerji, iş yapabilme kapasitesidir. Isı, sıcaklık farkı nedeniyle bir nesneden diğerine aktarılan bir enerji şeklidir. Üç ısı transfer modu iletim, konveksiyon ve radyasyondur. İletim, ısının bir madde ortamından moleküler çarpışmalarla aktarılmasıdır. Konveksiyon, ısının bir sıvının hareketiyle transferidir ve radyasyon, ısının elektromanyetik dalgalar yoluyla transferidir.

Termodinamik, ısı, iş ve enerji arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Termodinamiğin birinci yasası, enerjinin var edilemeyeceğini veya yok edilemeyeceğini, ancak bir biçimden diğerine dönüştürülebileceğini belirtir. Termodinamiğin ikinci yasası, kapalı bir sistemin toplam entropisinin zamanla azalamayacağını belirtir. Entropi, bir sistemdeki düzensizliğin veya rastgeleliğin bir ölçüsüdür. Termodinamiğin üçüncü yasası, mutlak sıfır sıcaklığa ulaşmanın imkansız olduğunu belirtir.

Enerji dönüşümü:

Elektrik enerjisi mekanik enerjiye, kimyasal enerji ısı enerjisine ve nükleer enerji elektrik enerjisine dönüşebilir. Enerji dönüştürme sistemleri tipik olarak bir birincil enerji kaynağı, bir dönüştürme işlemi ve bir ikincil enerji kaynağı içerir. Birincil enerji kaynakları fosil yakıtları, nükleer enerjiyi, güneş enerjisini, rüzgar enerjisini ve hidroelektrik enerjiyi içerir. Dönüşüm süreçleri arasında yanma, nükleer reaksiyonlar ve fotovoltaik hücreler bulunur. İkincil enerji kaynakları arasında elektrik, mekanik enerji ve ısı bulunur.

Güç üretimi:

Güç üretimi, birincil enerji kaynaklarının elektrik enerjisine dönüştürülmesi işlemidir. En yaygın elektrik santrali türleri, suyu ısıtmak için fosil yakıtlar veya nükleer enerji kullanan ve bir türbine güç sağlamak için buhar üreten termik santrallerdir. Diğer enerji santrali türleri arasında, elektrik üretmek için düşen suyun potansiyel enerjisini kullanan hidroelektrik santralleri ve rüzgarın kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren rüzgar türbinleri bulunur.

Kimyasal İşleme:

Kimyasal işleme, ham maddelerin kimyasal reaksiyonlar kullanılarak bitmiş ürünlere dönüştürülmesini içerir. Isı ve enerji mühendisliği, birçok reaksiyonun gerçekleşmesi için ısı enerjisi gerektirdiğinden, kimyasal işlemede kritik bir rol oynar. Kimyasal işleme tesisleri, kimyasal reaksiyonların sıcaklığını ve basıncını kontrol etmek için ısı eşanjörleri, damıtma kolonları ve reaktörler kullanır.

Üretme:

Üretim, hammaddelerin bitmiş ürünlere dönüştürülmesi sürecidir. Birçok işlem malzemeleri şekillendirmek, kalıplamak ve şekillendirmek için ısı enerjisi gerektirdiğinden, ısı ve enerji mühendisliği imalatta esastır. Üretim tesisleri, metalleri şekillendirmek ve şekillendirmek için dövme, döküm ve kaynak dahil olmak üzere çeşitli ısıtma işlemlerini kullanır.

Toplu taşıma:

Taşımacılık, hareket etmek için enerji gerektiren araçlarla, önemli ölçüde enerji tüketen bir endüstridir. Motorların çalışması için ısı enerjisi gerektiğinden, ısı ve enerji mühendisliği ulaşım endüstrisinde önemli bir rol oynar. En yaygın motor türleri, bir araca güç sağlamak için ısı enerjisi üretmek üzere fosil yakıtları yakan içten yanmalı motorlardır. Elektrikli araçlar, elektrik enerjisini depolamak için pilleri, mekanik enerjiye dönüştürmek için ise elektrik motorlarını kullanır.

Bina inşaatı:

Bina inşaatı, ısıtmak, soğutmak ve güç sağlamak için enerji gerektiren binalar ile önemli ölçüde enerji tüketen bir endüstridir. Binalar verimli ısıtma gerektirdiğinden, ısı ve enerji mühendisliği bina yapımında hayati bir rol oynar.

Yurtdışında sınavsız üniversite eğitimi için tercihleriniz arasında ısı ve enerji mühendisliği yer alıyor ise o zaman doğru yol Ukrayna Devlet Üniversitesi Kiev Teknik Enstitüsünü işaret ediyor. Isı ve enerji mühendisliği bölümünden mezun olmak için YÖK onaylı bir diplomaya sahip olarak Eurostar öğrencileri arasında yer alabilirsiniz. Biran önce bu fırsatları değerlendirmek için bizlere ulaşın.

Adres: Katip Mustafa Çelebi mahallesi – Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5 Taksim/İstanbul

Telefon: (0212) 709 87 09 iletişim için tıklayınız

Puanla
[OY: 0 Ortalama: 0]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!